Kontakt

DIGITAL BOARD Sp. z o.o.

ul. Trybuny Ludow 15
30 - 660 Kraków
tel.: +48.12.3071783
biuro@digitalboard.pl
www.digitalboard.pl NIP: 6762359820
REGON: 120556776
KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy nr 0000290228
Kapitał zakładowy 75.000,00 złotych

DZIAŁ MARKETINGU

Dyrektor Marketingu
Jacek Krala

Kom. (+48) 602 655 019
e-mail: jacek.krala@digitalboard.pl

Koordynator biura
Paulina Oskwarek

Kom. (+48) 692 416 592
e-mail: paulina.oskwarek@digitalboard.pl

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Dyrektor ds. Sprzedaży
Radosław Ćwiok

Kom. (+48) 607 270 307
e-mail: radoslaw.cwiok@digitalboard.pl

 

DZIAŁ GRAFICZNY/EMISJA

Kierownik działu emisji/Grafik
Witold Loska

e-mail: witold.loska@digitalboard.pl