Kontakt

DIGITAL BOARD Sp. z o.o.

ul. Wielicka 28
30 - 552 Kraków
tel.: +48.12.2966446
fax.: +48.12.2966445
biuro@digitalboard.pl
www.digitalboard.pl NIP: 6762359820
REGON: 120556776
KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy nr 0000290228
Kapitał zakładowy 75.000,00 złotych

DZIAŁ MARKETINGU

Dyrektor Marketingu
Jacek Krala


tel.: +48.12.2966446
fax.: +48.12.2966445
Kom. (+48) 602 655 019
e-mail: jacek.krala@digitalboard.pl

Koordynator biura
Paulina Woźnica


Kom. (+48) 537 690 683
e-mail: paulina.woznica@digitalboard.pl

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Dyrektor ds. Sprzedaży
Radosław Ćwiok


tel.: +48.12.2966446
fax.: +48.12.2966445
Kom. (+48) 607 270 307
e-mail: radoslaw.cwiok@digitalboard.pl

 

 

Koordynator działu sprzedaży
Specjalista ds. Sprzedaży
Barbara Piliszko


Kom. (+48) 510 342 745
e-mail: barbara.piliszko@digitalboard.pl

 

Koordynator biura
Specjalista ds. Sprzedaży

Paulina Woźnica


Kom. (+48) 537 690 683
e-mail: paulina.woznica@digitalboard.pl

 

DZIAŁ GRAFICZNY/EMISJA

Kierownik działu emisji/Grafik
Witold Loska


Tel.: 12 296 64 46
Kom. (+48) 606 998 458
e-mail: witold.loska@digitalboard.pl